02 lutego 2008

Sługa czy Przyjaciel

Temat nawrócenia w kontekście obrazu Boga jest ważny (widać to też w komentarzach, które pojawiły się na blogu) i na pewno będziemy go kontynuować. Z nim wejdziemy w Wielkim Post, by prowadził nas do doświadczenia Paschy, czyli przejścia prawdziwego Boga przez nasze życie.

Dziś świadectwo o łasce przemiany obrazu Boga. Ciekawe jest to, że wydarzenia w nim opisane, działy się w czasie, gdy powstawał tekst o obrazie Boga. Słowo Boże jest skuteczne i działa w nas! Za to doświadczenie łaski, niech będzie Bóg uwielbiony.

ekipa SWS

Oto dzisiejszy tekst:
Już was nie nazywam sługami...

2 komentarze:

Monika pisze...

Czytam na stronie świadectwa osób, które doświadczyły obecności w swoim życiu - Boga Miłości, Boga Przyjaciela. A jak poradzić sobie w sytuacji, gdy na modlitwie "stajemy wobec Boga nieobecnego" - tzn. nie czujemy bliskości Boga, nie rozumiemy nic, z tego, co nam daje.Gdy krzyczymy - Ojcze - a odpowiada nam milczenie?

SŁOWO W SIECI pisze...

Ufamy, że kolejne teksty "słowa w sieci" dotkną także problemu Boga nieobecnego. To także należy do tematu obrazu Boga. Najbliższy tekst będzie jednak poświęcony lękowi przed Bogiem.
ekipa SWS