17 listopada 2007

Początek

Boże nasz najlepszy Ojcze, Tobie poświęcamy to miejsce w Sieci i Tobie je oddajemy. Niech będzie przestrzenią Twojego królowania. Niech wszyscy, którzy tu trafią wyjdą umocnieni i pokrzepieni. Niech to miejsce będzie miejscem błogosławieństwa.

Jezu Chryste, nasz jedyny Zbawicielu, oddajemy tobie wszystkich którzy będą czytać te teksty. Błogosław ich i pociągnij ku sobie. Objaw im siebie, objaw im wszystkim swoją miłość.

Duchu Święty, Ty który jesteś Pocieszycielem, przyjdź do serc wszystkich spragnionych i zamieszkaj w nich. Niech płonie w nich miłość i prowadzi ku Tobie. Niech popłyną strumienie łaski...

Amen.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie pozwól mi odłączyć się od siebie.
Od nieprzyjaciela obroń mnie.
W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
abym z Świętymi Twymi chwalił Cię
na wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy: