07 lutego 2008

Lęk czy bojaźń

Obraz Boga to kwesta zasadnicza w naszej z Nim relacji i potrzeba by się nieustannie oczyszczał. Złemu bardzo zależy na tym by wzbudzić w nas lęk przed Nim. Lęk zamyka nas na Boga najbardziej. Lęk zniewala nas, podcina nam skrzydła. Lekarstwem na niego jest Boża miłość. Odnowienie, poznanie na nowo kim jest Bóg…

Ekipa SWS

ZAMIAST LĘKU BOJAŹŃ BOŻA

1 komentarz:

M*** pisze...

Ks. Jan Twardowski napisał:
"Nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
dokładnej sumy niedokładnych
danych".
Myślę, że lękamy się, bo nie potrafimy zaufać... Boimy się tych wielu "niewiadomych", które proponuje nam Bóg. Gdy tymczasem nasza recepta na szczęście wydaje się nam taka jasna i logiczna. Bo chodzenie ścieżkami Pana... - to trochę jak chodzenie po morzu. Mamy kochać tych, którzy nas nienawidzą, iść przez ciemną dolinę i nie lękać się zła, wierzyć , jak podeszli w wieku Sara i Abraham, że będziemy tulić w swych ramionach niemowlę... Myślę, że bardzo trudno jest walczyć z lękiem.