06 kwietnia 2010

Święta


Abyśmy każdego dnia doświadczali owoców
zbawczej męki i Zmartwychwstania
Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

s. Bogna, Mariola, ks. Piotr i Roman