16 grudnia 2007

Nasi Patroni

Bardzo zależało nam na tym by to dzieło poświęcić opiece świętych. Od samego początku zawierzaliśmy się Maryi, w sposób szczególny czcimy ją jako Oblubienicę Słowa i właśnie w tym zanku chcemy przyzywać jej wstawiennictwa nad nami i nad wszystkimi, którzy otrzymują SŁOWO W SIECI.


Antonio de Messina "Zwiastowanie"


Widzimy też, że Pan Bóg daje nam kolejny wzór do naśladowania, jest nim Jan Chrzciciel. On był tym, który jako pierwszy rozpoznał Jezusa, on jako Prorok, mówił o sobie, że jest Głosem. Jest dla nas znakiem, tak jak był znakiem i drogowskazem dla mu współczesnych, on wzywał do nawrócenia i przygotowywyania się na spotkanie z Jezusem, także i my rozpoznajemy w tym naszą misję.

Ikona Jan Chrzciciela

Brak komentarzy: