19 czerwca 2008

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJEREKOLEKCJE: "Z CIEMNOŚCI DO PRZEDZIWNEGO ŚWIATŁA"

8-16.08.2008

Rekolekcje te skierowane są przede wszystkim do tych, którzy będąc już na drodze wiary zagubili jej sens a teraz pragną odnowić przyjaźń z Bogiem i zrozumieć czym jest tajemnica Chrztu, a także dla tych, którzy pragną na nowo napełnić się Jego ŚWIATŁEM.

Rekolekcje są kierowane głównie do studentów i osób dorosłych.

W planie: Eucharystia, konferencje, wspólna modlitwa uwielbienia,

Prowadzący:
s. Bogna Młynarz ZDCh
Mariola Polok
ks. Artur Adamczak
Romek Gorszewski SJ

Kontakt:
781 931 925
slowowsieci@gmail.com
http://slowowsieci.blogspot.com/
http://www.domrekolekcyjnyzary.pl

Koszt: 265 zł

Czas by odpocząć


Przesyłamy dziś ostatni przed wakacjami tekst SWS o... odpoczynku. Zapewne wielu spośród odbiorców Słowa w sieci, jak i ekipa SWS odczuwa mocno potrzebę odpoczynku, więc go Wam życzymy i do usłyszenia po wakacjach.

Oto dzisiejszy tekst: