22 lutego 2008

Jego słuchajcie...


Gdy w ostatnim czasie modliliśmy się razem, czuliśmy się jak Jan, Jakub i Piotr na górze Tabor. Słuchaliśmy słów Ojca: „To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie" (liturgia II niedzieli Wielkiego Postu). Uczniowie, gdy schodzili z góry, „zachowali milczenie".

My także nie chcemy dużo mówić, lecz tylko przekazać, to co zrodziło się w naszych sercach z wezwania: „JEGO SŁUCHAJCIE!".

Ekipa SWS

Oto słowo z naszej wspólnej modlitwy:

PRZYWRÓĆCIE WZROK

07 lutego 2008

Lęk czy bojaźń

Obraz Boga to kwesta zasadnicza w naszej z Nim relacji i potrzeba by się nieustannie oczyszczał. Złemu bardzo zależy na tym by wzbudzić w nas lęk przed Nim. Lęk zamyka nas na Boga najbardziej. Lęk zniewala nas, podcina nam skrzydła. Lekarstwem na niego jest Boża miłość. Odnowienie, poznanie na nowo kim jest Bóg…

Ekipa SWS

ZAMIAST LĘKU BOJAŹŃ BOŻA

02 lutego 2008

Sługa czy Przyjaciel

Temat nawrócenia w kontekście obrazu Boga jest ważny (widać to też w komentarzach, które pojawiły się na blogu) i na pewno będziemy go kontynuować. Z nim wejdziemy w Wielkim Post, by prowadził nas do doświadczenia Paschy, czyli przejścia prawdziwego Boga przez nasze życie.

Dziś świadectwo o łasce przemiany obrazu Boga. Ciekawe jest to, że wydarzenia w nim opisane, działy się w czasie, gdy powstawał tekst o obrazie Boga. Słowo Boże jest skuteczne i działa w nas! Za to doświadczenie łaski, niech będzie Bóg uwielbiony.

ekipa SWS

Oto dzisiejszy tekst:
Już was nie nazywam sługami...