27 marca 2008

Miłosierne Oblicze


Trwając w wielkanocnej radości, chcemy dziś wpatrzeć się w Oblicze Zmartwychwstałego Jezusa, by w Nim ujrzeć prawdziwe Oblicze Boga.

Już dość lęku, bo nasz Bóg jest Miłością Miłosierną!

TRON ŁASKI

16 marca 2008

Wolność

Po dłużej przerwie przesyłamy kolejny tekst poświęcony lękowi, który zniekształca obraz Boga. To, że Słowo w sieci nie ukazuje się regularnie należy do zasad naszego dzieła. Nie chcemy przesyłać Wam tekstów napisanych na podstawie tylko wiedzy, lecz dzielić się tym, co Bóg rodzi w naszych sercach na modlitwie. Gdy sami przeżywamy jakoś pustkę lub czujemy, że potrzeba więcej czasu, żeby usłyszeć głębiej jakieś treści, czekamy na Słowo, które mamy przekazać.

Życzymy naprawdę Wielkiego Tygodnia

ekipa SWS

UWOLNIENIE OD BOJAźNI