16 marca 2008

Wolność

Po dłużej przerwie przesyłamy kolejny tekst poświęcony lękowi, który zniekształca obraz Boga. To, że Słowo w sieci nie ukazuje się regularnie należy do zasad naszego dzieła. Nie chcemy przesyłać Wam tekstów napisanych na podstawie tylko wiedzy, lecz dzielić się tym, co Bóg rodzi w naszych sercach na modlitwie. Gdy sami przeżywamy jakoś pustkę lub czujemy, że potrzeba więcej czasu, żeby usłyszeć głębiej jakieś treści, czekamy na Słowo, które mamy przekazać.

Życzymy naprawdę Wielkiego Tygodnia

ekipa SWS

UWOLNIENIE OD BOJAźNI

Brak komentarzy: